Quality & Design | since 1992

Špecifikácia/Objednávka

Lekárske role z buničiny a fólie
Rozmer Kód
výrobku
Dlžka
materiálu
Označenie
perforácie
Počet roliek
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
počet kartónov
38 x 50 cm
(80 kusov na rolke)
M38N-50-farba 40 m 8 roliek 40
51 x 50 cm
(80 kusov na rolke)
M51N-50-farba 40 m 6 roliek 36
51 x 80 cm
(50 kusov na rolke)
M51N-80-farba 40 m 6 roliek 36
51 x 160 cm
(25 kusov na rolke)
M51N-160-farba 40 m 6 roliek 36
51 x 4000 cm
(bez perforácie)
M51N-40M-farba 40 m - 6 roliek 36
60 x 50 cm
(80 kusov na rolke)
M60N-50-farba 40m 6 roliek 30
70 x 50 cm
(80 kusov na rolke)
M70N-50-farba 40m 6 roliek 30
Lekárske podložky z buničiny a fólie
Rozmer Kód
výrobku
Dlžka
materiálu
Označenie
perforácie
Počet roliek/boxov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
počet kartónov
33 x 48 cm
(80 kusov v boxe)
M33K-48-farba - - 6 boxov 60
33 x 48 cm
(50 kusov na rolke)
M33N-50-farba 25 m - 12 roliek 50
51 x 50 cm
(40 kusov na rolke)
M51S-50-farba 20 m 9 roliek 36
51 x 80 cm
(25 kusov na rolke)
M51S-80-farba 20 m 9 roliek 36
51 x 160 cm
(12 kusov na rolke)
M51S-160-farba 19,2 m 9 roliek 36
60 x 160 m
(12 kusov na rolke)
M60S-160-farba 19,2 m 9 roliek 36
70 x 160 cm
(12 kusov na rolke)
M70S-160-farba 19,2 m 9 roliek 30
Lekárska prestieradlá z buničiny a fólie
Rozmer Kód
výrobku
Dlžka
materiálu
Označenie
perforácie
Počet prestieradel
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
počet kartónov
77 x 200 cm M77K-200-farba - - 40
prestieradel
96
150 x 200 cm M150K-200-farba - - 20
prestieradel
48
Lékařské role z buničiny a netkané textilie
Rozmer Kód
výrobku
Dlžka
materiálu
Označenie
perforácie
Počet roliek/boxov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
počet kartónov
50 x 50 cm
(100 kusov na rolke)
MPN50N-50-farba 50 m 6 roliek 27
60 x 50 cm
(100 kusov na rolke)
MPN60N-50-farba 50m 6 roliek 27
70 x 50 cm
(100 kusov na rolke)
MPN70N-50-farba 50 m 6 roliek 18
Lékařská prostěradla z buničiny a netkané textilie
Rozmer Kód
výrobku
Dlžka
materiálu
Označenie
perforácie
Počet prestieradel
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
počet kartónov
80 x 210 cm MPN77K-210-farba - - 80 prestieradel
(8 paczek po sk 10 ks.)
96
160 x 210 cm MPN150K-210-farba - - 40 prestieradel
(4 x 10 ks.)
48
Lekárske role z buničiny
Rozmer Kód
výrobku
Dlžka
materiálu
Označenie
perforácie
Počet roliek/boxov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
počet kartónov
50 x 50 cm
(100 kusov na rolke)
L50N-50-farba 50 m 6 roliek 27
60 x 50 cm
(100 kusov na rolke)
L60N-50-farba 50m 6 roliek 27
70 x 50 cm
(100 kusov na rolke)
L70N-50-farba 50 m 6 roliek 18
Lekárske role z netkané textílie
Rozmer Kód
výrobku
Dlžka
materiálu
Označenie
perforácie
Počet roliek/boxov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
počet kartónov
50 x 50 cm
(100 kusov na rolke)
MN50N-50-farba 50 m 8 roliek 27
60 x 50 cm
(100 kusov na rolke)
MN60N-50-farba 50m 8 roliek 27
70 x 50 cm
(100 kusov na rolke)
MN70N-50-farba 50 m 8 roliek 18
Lekárska prestieradlá z netkané textilie
Rozmer Kód
výrobku
Dlžka
materiálu
Označenie
perforácie
Počet prestieradel
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
počet kartónov
80 x 210 cm MN80K-210-farba - - 80 prestieradel
(8 paczek po sk 10 ks.)
96
160 x 210 cm MN160K-210-farba - - 40 prestieradel
(4 x 10 ks.)
48
Lekárske role a podložky z buničiny a fólie
Rozmer Kód
výrobku
Dlžka
materiálu
Označenie
perforácie
Počet roliek/boxov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
počet kartónov
33 x 48 cm
(80 kusov v boxe)
I4K33K-48-farba - - 6 boxov 60
33 x 48 cm
(50 kusov na rolke)
I4K33N-48-farba 25 m - 12 roliek 50
51 x 80 cm
(25 kusov na rolke)
I4K51S-80-farba 20 m 9 roliek 36
51 x 50 cm
(80 kusov na rolke)
I4K51N-50-farba 40 m 6 roliek 36
Stomatologické podbradníky a obrúsky z buničiny a fólie alebo fólie
Rozmer Kód
výrobku
Dlžka
materiálu
Označenie
perforácie
Počet roliek/boxov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
počet kartónov
33 x 48 cm
(80 kusov v boxe)
- - 6 boxov 60
33 x 48 cm
(40 kusov na rolke)
19,2 m - 10 roliek 60
51 x 65 cm
(30 kusov na rolke)
19,5 m - 9 roliek 36
56 x 80 cm
(100 kusov na rolke)
80 m - 6 roliek 48

Zhrnutie objednávky

Druh výrobku Kód
výrobku
Farba Počet roliek/boxov počet kartónov

Objednávka

Kupujúci
(informácie potrebné pre vystavenie faktúry)
 

Doručovacia adresa
(nevyplňujte, ak je zhodná s adresou kupujúceho)

Ikonka Allegro Ikonka Ebay Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka Google+